Stolpersteine leggen in Almelo

Almelo, zondag 2 november 2014

Ter gelegenheid van het leggen van Stolpersteine in Almelo was er in de
Kapel van Hof ’88 zondagmiddag een bijeenkomst waar gesproken werd door:

dhr. Bart Cras, voorzitter Stichting Levend Verleden Oost Nederland,
 

mevr. Irene Berg-Baruch, voorzitter van de Joodse Gemeente Twente
 

en loco-burgemeester Claudio Bruggink.
 

Hij bracht in de herinnering dat het Almelose ambtenaren waren die de lijsten
opstelden met de namen van joodse burgers van wie het lot daarmee werd
bezegeld en het waren Almelose politieagenten die hun joodse buren uit hun
huizen haalden om te worden afgevoerd.
 

Hij memoreerde ook de Almeloërs die zich er niet bij neerlegden.
Stadgenoten die weigerden afzijdig te blijven. Dankzij hen die
die moedige keuze maakten is het te danken dat een deel van
de joodse gemeenschap de vervolging heeft overleefd.
 

Hij sprak  over de morele keuzes die destijds werden gemaakt door
heel gewone Almeloërs en vroeg zich af: “Welke keus zou ik hebben
 gemaakt?” Hij noemde dat het actuele belang van herdenken, en nadenken,
elke dag weer opnieuw, generatie op generatie.
 

Tijdens de inloop in Hof’88 speelde klezmerband Kozmozh en
het Twents kamerkoor Mardi le Vingt zong enkele liederen.
 

Daarna vertrokken de aanwezigen naar de Grotestraat 5, waar destijds
de familie Berg woonde, naar Oranjestraat 6, bewoond door David Mendels
en tenslotte naar de Boompjes 14, ooit de woning van de familie Northeimer.
 

Op alle drie adressen werd het joodse gebed, de Kaddish ter nagedachtenis
van de bewoners gezegd.

 
Voorpagina
Zie ook: 
Terug