Voorproef Historisch Festival 19 - 21 april Schelfhorstpark

Almelo,  9 april  2013.

De  slag  om  Ruigenrode 19-21 april (Schelfhorstpark, Almelo)

Het is 1813. De inwoners van Ruigenrode, na aanvankelijk enthousiasme
voor ‘Egalite, Liberte en Fraternite’ zijn oorlogsmoe, bovendien laat de
economie te wensen over.
 

Napoleons leger is fors gekrompen door de enorme verliezen tijdens de veldtocht
naar Rusland. Ondanks de recrutering van nieuwe dienstplichtigen is Napoleons
leger fors in de minderheid.
 

De verbondenen (Engeland, Pruisen, Rusland en Oostenrijk) bedreigen Holland.
 

Napoleon trekt zich terug en kiest Ruigenrode, kruispunt van belangrijke weg- en
waterwegen, als belangrijke locatie om te verdedigen. Napoleon concentreerd
zijn troepen. Als Ruigenrode valt, ligt de weg naar de rest van Holland open en
daarom wil Napoleon Ruigenrode koste wat kost behouden.
 

Geallieerde troepen komen samen en besluiten samen om de gezamenlijke vijand
in Ruigenrode te verslaan. Zullen zij in staat zijn Ruigenrode te bevrijden? Napoleon
zelf zal zijn troepen aanvoeren en leiden in de strijd.
 

Het Franse leger met onder hen Hollandse dienstplichtigen geloven nog steeds
in hun keizer en zijn idealen. Zal het de geallieerden lukken om na 18 jaar Franse
overheersing Ruigenrode te bevrijden?
 

Op 20 en 21 april zal de strijd om Ruigenrode plaatsvinden, zoals dit er rond 1800 aan
 toeging, een tijd waarin men streed voor idealen, patriottisme en gelijke rechten, maar
ook leed onder de vele veldslagen met slechte medische verzorging en de dienstplicht.
 

Re-enacters uit heel Europa zullen u de geschiedenis laten herbeleven op een manier
die ongekend is! Ga terug in een tijd waar kameraadschap nog gold en mensen streden
 voor hun idealen. U ervaart zich midden in het strijdgewoel, zoals het ook in Waterloo ging!
 

  Beleef de strijd om Ruigenrode tijdens het Historisch Festival Almelo van 19-21 april a.s.
De toegang is gratis!

Foto's zijn verzameld door Martijn Makkinga
Voorpagina
Zie ook: www.historischfestivalalmelo.nl
 Begin van de pagina